Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέτετε τις ετήσιες εισφορές των οικοπέδων σας στον αναγραφόμενο λογαριασμό της τραπέζης Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR21 0172 1940 0051 9407 2963 188 με δικαιούχους τους: Κων. Κραββαρίτη, Στυλ. Χαδούλια και Νικ. Πυρουνάκη. Μετά από κάθε κατάθεση θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά τη σχετική απόδειξη είσπραξης.  Ο λογαριασμός αυτός ανοίχτηκε για να εξυπηρετηθεί ο Συνεταιρισμός δεδομένης της ύπαρξης των capital controls καθώς και της δέσμευσης λόγω διευθέτησης του θέματος της νόμιμης εκπροσώπησης στον εταιρικό λογαριασμού στην ALPHA BANK .

Τράπεζα: Πειραίως

IBAN: GR21 0172 1940 0051 9407 2963 188

Δικαιούχοι: Κων. Κραββαρίτη, Στυλ. Χαδούλια και Νικ. Πυρουνάκη

Αφήστε μια απάντηση