ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην σελίδα θα βρείτε δημοσιευμένα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εποπτικών ελέγχων του συμβουλίου σε μορφή PDF.

Πρακτικά 2017

Πρακτικα 2016