ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων σε μορφή PDF στους ακόλουθους σύνδεσμους.

Πρακτικά 2018

Πρακτικά 2017

Πρακτικά 2016

Πρακτικά 2015


Video της Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιανουαρίου 2017.

Video της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Ιουνίου 2017.