ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι επιφορτισμένα με την παροχή τεχνογνωσίας, και κατάθεσης προτάσεων σε εξειδικευμένα θέματα υποδομών, πολεοδομικού σχεδιασμού και υλοποίησης, τεχνολογιών και αξιοποίησης της περιουσίας του Συνεταιρισμού.

Τα μέλη της επιτροπής αποτελούν:

Κωνσταντίνος Καρλής
Γεώργιος Κουλογιάννης
Ανδρέας Κυρώζης
Ευστάθιος Πετρόπουλος
Νικόλαος Ψαράς