ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνήστε με την διοίκηση του συνεταιρισμού
 
Στα γραφεία μας: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 44, Αθήνα,
 
Στα τηλέφωνα: 210 8232348, 210 8232831    Κιν. 6953020608

Και στα  e-mail:  dhippo@otenet.gr,  dhippo1968@gmail.com