ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

Ετήσιες Συνελεύσεις

Video της Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιανουαρίου 2017.

Video της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Ιουνίου 2017.