ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε το νέο καταστατικό του Συνεταιρισμού σε μορφή PDF.  Προβλέπει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Συνεταιρισμού καθώς και το καθεστώς λειτουργείας.