ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία” για το 2018.

Πακακολουθήστε το video της συνεδρίασης από το YouTube κανάλι του συνεταιρισμού.

Συνεταιρισμός «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία”

Τόπος να ζεις