ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» για το 2018.

Πακακολουθήστε το video της συνεδρίασης από το YouTube κανάλι του συνεταιρισμού.

Συνεταιρισμός «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία»

Τόπος να ζεις