Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

Ποδαρικό στο 2018 με την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας στις 23/1/2018, με πολλά θέματα στην ατζέντα με κυρίαρχο την προσωρινή ανάρτηση του κτηματολογίου.

Διαβάστε τα πρακτικά των αποφάσεων.