Εγγραφή συνιδιοκτητών οικοπέδων ως μελών ΣΔΙΠ

Εγγραφή συνιδιοκτητών οικοπέδων ως μελών ΣΔΙΠ

    Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών ‘’Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία’’ Συν Π.Ε.,  κατά την 5η συνεδρίαση στις 4 Μαΐου  2017,  αφού έλαβε υπόψη την

Read more