ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο βάση του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μέσω των Ψηφοφοριών και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων καταγράφονται στα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

Τα Video των Γενικών Συνελεύσεων αναρτούνται  στο κανάλι του Συνεταιρισμού στο YouTube.