ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συναιτερισμού βάση του καταστατικού.  Η Γ.Σ. αποφασίζει μέσω των ψηφοφοριών και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων καταγράφονται στα Πρακτικά.